Thorsminde Vandværk

Velkommen til Thorsminde Vandværk.

Thorsminde Vandværk forsyner 383 forbrugere og har en samlet årlig forsyning på ca. 30.000 m3. 

Via nyt kontrolsystem har Thorsminde Vandværk mulighed for at kontrollere vandforbrug og derved konstatere mistanke om vandspild hurtigt og effektivt. Ved mistanke om vandspild kontaktes forbruger hurtigst muligt.  

Vandværkets seneste ordinære generalforsamling er afholdt den 25. februar 2020.

Dato for ordinær generalforsamling 2021 er endnu ikke fastsat pga. Covid-19. 

Kalender
Betalingsfrist for aconto 2. halvår 2021
01/10-2021 12:00
Læs mere