Thorsminde Vandværk

Vandværkets bestyrelse er jf. vedtægter sammensat af 5 bestyrelsesmedlemmer valgt på generalforsamlingen. Hvert bestyrelsesmedlem vælges for en periode på 2 år. Bestyrelsen konstiturerer selv sin formand. 

  • Bestyrelsesformand: Poul Erik Sig (2009)
  • Bestyrelsesmedlem: Jens Jørgen Poulsgaard (2018)
  • Bestyrelsesmedlem: Bent Christensen (2002)
  • Bestyrelsesmedlem: Tommy Løager Jensen (2007)
  • Bestyrelsesmedlem: Dines Philipsen (2021)