Thorsminde Vandværk

Takster for brugsvand 2021

Forbrugsafgift pr. år (fast afgift): 500,00 kr.

Målerleje pr. år: 150,00 kr.

Forbrug pr. kubikmeter: 3,00 kr.

Statsafgift/Miljøafgift pr. kubikmeter: 6,37 kr.

Tilslutningsafgift: 11.000,00 kr.

Ved tilslutningsafgift for flere boligenheder på samme matr.nr. betales 11.000,00 kr. for den første og derefter 5.500,00 kr. for de efterfølgende.

 

Takster for gebyrer

1. Rykkergebyr ved for sen betaling: 300,00 kr.

2. Rykkergebyr ved skriftlig advarsel om lukning: 300,00 kr.

Gebyr ved åbning efter lukning: 1.000,00 kr.

Flytteopgørelse (Gebyr betales af fraflytter): 300,00 kr.

 

Priserne er med tillæg af moms.

Ovenstående priser er vedtaget på vandværkets generalforsamling den 25.2.2020