Bestyrelse

Vandværkets bestyrelse er jf. vedtægter sammensat af 5 bestyrelsesmedlemmer valgt på generalforsamlingen. Hvert bestyrelsesmedlem vælges for en periode på 2 år. Bestyrelsen konstiturerer selv sin formand.

Bestyrelsesformand: Poul Erik Sig (2009)

Bestyrelsesmedlem: Jens Jørgen Poulsgaard (2018)

Bestyrelsesmedlem: Bent Christensen (2002)

Bestyrelsesmedlem: Tommy Løager Jensen (2007)

Bestyrelsesmedlem: Dines Philipsen (2021)